• அக்ரிலிக் ஒப்பனை அமைப்பாளர்

  அக்ரிலிக் ஒப்பனை அமைப்பாளர்

  1.உயர் வெளிப்படைத்தன்மை, படிகம் போன்றது

  2.சரியான கிராக் எதிர்ப்பு

  3.நல்ல காலநிலை எதிர்ப்பு

  4.ரசாயன அரிப்பை தாங்கும் திறன் கொண்டது

  5.நல்ல மின்சார காப்பு

  6. நிறுவ மற்றும் சுத்தம் செய்ய எளிதானது